Templates by BIGtheme NET


Home 15 Notiser 15 Polisinsats – Norrköping

Polisinsats – Norrköping

Krogtillsyn i Norrköping genomförd under natten.

Polisen i Norrköping har under natten 3-4 januari 2014 genomfört en tillsyn och kontroll i delar av krogmiljön i Norrköping.

Syftet med kontrollen är dels att undersöka om det finns kopplingar mellan krogbranschen och organiserad brottslighet och dels kontrollera efterlevnaden av de lagar och regler som gäller krogbranschen.

Målet med insatsen är att förebygga och förhindra att krogar i Norrköping drivs av personer med koppling till organiserad brottslighet och på så sätt skapar illojal konkurrens och dålig efterlevnad av regelverket.

Från Polisens sida har ett femtontal poliser engagerats i insatsen. Tre krogar har kontrollerats.

Insatsen resulterade i:

På samtliga tre ställen kontrollerades personalliggarna som ska föras över den personal som arbetar den aktuella dagen. De var på samtliga ställen utan anmärkning.

Ordningsvakternas förordnande kontrollerades och de var alla i sin ordning.

Utrymningsvägar kontrollerades för att se att de inte var blockerade. På en restaurang stod lite saker framför en utgång men efter tillsägelse var problemet åtgärdat.Förseelsen ansågs ringa och föranledde ingen anmälan.

Ålderskontroller genomfördes på kroggäster som drack alkohol. Utan anmärkning på samtliga ställen.

Ordningsläget och berusningsgraden bland gästerna kontrollerades. Vid tidpunkten för kontrollerna var även dessa utan anmärkning.

Även hur spritförråden på de olika restaurangerna sköttes kontrollerades men det fanns inget att anmärka på.

Totalt skrevs två anmälningar under insatsen. Dessa anmälningar gällde skälig misstanke om dopningsbrott. Två personer togs med för provtagning. De uppehöll sig båda på de krogar som kontrollerades. Polisen inväntar nu provsvaren för den ytterligare utredningen.

– Resultatet från krogkontrollen är positivt och det är glädjande. Det visar att de krogar vi kontrollerade har ordning och reda på sin verksamhet vid vår kontroll säger polisens insatschef Niclas Hyttbro. Personer med en kriminell agenda som vistas i Norrköpings krogmiljö ska vara observerade och kontrollerade av polisen avslutar Niclas Hyttbro.

HJÄLP OSS!
Vill du donera en slant till oss? Hjälp oss hålla sidan i liv och fortsatta nyheter med bilder och videos. Att ta del av våra nyheter är helt GRATIS men du kan ändå hjälpa oss med de viktigaste utgifterna för att fortsätta göra detta möjligt.


Donera med ett sms. Skriv något av följande.

donera 25
donera 50
donera 100
donera 250

Till nummer 72550
-----------------------------------
Eller swisha valfri summa till 0725-066526
TACK för ditt stöd!